...-_-.....-_-...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก ...."นิลัดดา".... ด้วยความยินดีคะ...

แนะนำตนเอง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog ของ นิลัดดา บัวทอง
การสร้าง Blog เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี ป.บัณฑิต รุ่น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดีใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนวิชานี้ เป็นอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ในความคิดของฉัน ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้


เกี่ยวกับฉัน

จบการศึกษา..ป.ตรี เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ข้อคิดคำคม

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลา
เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ(Perfectionist)
เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า

นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

เพลง

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553